Home

About Us

WING In the Mind of the Disruptors

“เนื้อหาที่จะได้จาก WING คือประสบการณ์ตรงของวิทยากร ทั้งความขมขื่น ความท้าทาย ขวากหนามที่ต้องฝ่าต่างๆนานา ผ่านการเดินทางไปสู่การ Disruption (หรือถูกคนอื่น Disrupt) ความสำเร็จในวันนี้ที่เราเห็นคือบทสรุปของการเดินทางที่ยาวนาน สิ่งที่เราอยากให้ผู้อบรม WING ได้รู้คือหยาดเหงื่อและน้ำตาก่อนจะมาถึงบทสรุปเหล่านั้น Journey คือสิ่งที่เราอยากให้วิทยากรแต่ละท่านมาแชร์ ซึ่งทั้งใน WING รุ่นที่ 1 และ 2 วิทยากรแต่ละท่านก็แชร์แบบไม่หมกเม็ดจริงๆ เพราะเราสัญญาว่าจะไม่มีการอัดคลิป หรือ LIVE ดังนั้นวิทยากรทุกคนจะกล้าเล่าทุกเรื่อง เรียกได้ว่าถึงพริกถึงขิง เราในฐานะคนจัดหลักสูตรเชื่อว่าเราจะสามารถเข้าถึง และเรียนรู้จาก journey ของคนคนหนึ่งได้มากกว่าแค่รู้ว่าเค้าเป็นใครในวันนี้”
Register
About Us

WINGIn the Mindof the Disruptors

“เนื้อหาที่จะได้จาก WING คือประสบการณ์ตรงของวิทยากร ทั้งความขมขื่น ความท้าทาย ขวากหนามที่ต้องฝ่าต่างๆนานา ผ่านการเดินทางไปสู่การ Disruption (หรือถูกคนอื่น Disrupt) ความสำเร็จในวันนี้ที่เราเห็นคือบทสรุปของการเดินทางที่ยาวนาน สิ่งที่เราอยากให้ผู้อบรม WING ได้รู้คือหยาดเหงื่อและน้ำตาก่อนจะมาถึงบทสรุปเหล่านั้น Journey คือสิ่งที่เราอยากให้วิทยากรแต่ละท่านมาแชร์ ซึ่งทั้งใน WING รุ่นที่ 1 และ 2 วิทยากรแต่ละท่านก็แชร์แบบไม่หมกเม็ดจริงๆ เพราะเราสัญญาว่าจะไม่มีการอัดคลิป หรือ LIVE ดังนั้นวิทยากรทุกคนจะกล้าเล่าทุกเรื่อง เรียกได้ว่าถึงพริกถึงขิง เราในฐานะคนจัดหลักสูตรเชื่อว่าเราจะสามารถเข้าถึง และเรียนรู้จาก journey ของคนคนหนึ่งได้มากกว่าแค่รู้ว่าเค้าเป็นใครในวันนี้”
Register

Who's Speaking ?

×
GALLERY

WING รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

View More
GALLERY

WINGรุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

View More

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy