Alumni Wing1

Wing รุ่นที่ 1

คุณ กัลยดา โลหเจริญวนิช (จุ๊)
บริษัท มีทู สตูดิโอ จำกัด
คุณ กรกนก เชาว์ปรีชา (Jug)
บริษัท ฤทธา จำกัด
คุณ กุลนิภา วิวัฒน์วารินทร์ (บุ๊ก)
บริษัท ไพร์ม ออดิทติ้ง จำกัด
คุณ เจนจิรา พรประภา (เจน)
Healthios Capital Markets, LLC
คุณ จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (โอ)
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
คุณ ชญาดา นราธัศจรรย์ (Tipbu)
Nara Jewelry
คุณ ชนิสรา บูรณะบุญวงศ์ (เบล)
KPS Logistics Co.,Ltd.
คุณ ชลทิพย์ ระยามาศ (โบว์ลิ่ง)
Eat & Shout
คุณ ชวภณ สินพูนภักดิ์ (โก้)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
คุณ ชัยพร บูรณบุรีวาสน์ (เก่ง)
CHAVALIT OPTIC
คุณ ชัยฉัตร บุญรัตน์ (แชมป์)
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
คุณ ชารีฟ ทองคำวงศ์ (ชารีฟ)
บริษัท ชารีฟ (1400) ไทยแลนด์ จำกัด
คุณ ไชยศลย์ รัตนาวากุล (ก้อง)
บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
คุณ ฐานิดา รัถยาพิมล (อูม)
Romar Industrial Co.,Ltd.
ดร.ฐิติกร ธีรพัฒนวงศ์ (เอ๋)
บริษัทมีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ ณัฐวุฒิ หิรัญพันธุ์ทิพย์ (วุฒิ)
Midori Marketing (Thailand) Co.,Ltd
คุณ ณารินี ตะล่อมสิน (ปู)
บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด
คุณ ดลิน ยังพิชิต (ดิ๋น)
บริษัท สวัสดีโสภณพิชิต จำกัด
คุณ ดวงใจ บุญวิริยลัย (ติ๊ก)
Travel & More Co., Ltd.
ดร. ดิสพล จันศิริ (ป๋วย)
บริษัท จันศิริ เรียลเอสเตท จำกัด
คุณ ทินกร เทียนประทุม (โอ๊ต)
บริษัท แอป ดิจิตอล จำกัด
คุณ ธนิดา ภักดีสุฒิธรรม (ป้านก)
Rajdamri Gems
คุณ ธิติพงศ์​ อภิธโนทัย (Yen)
Siam Pro Thailand Co., Ltd
คุณ ธงชัย ธงชัยระวีวัฒน์ (ยาหม่อง)
บริษัท เพ็ทไทย จำกัด
คุณ นพัฐห์ ปูคะวนัช (กบ)
บริษัท ไอไนน์ จำกัด
คุณ นิชนันท์ ลีลาชัย (เป๋าเป่า)
บริษัท ตุงเป๋า จำกัด
คุณ นินนาท สินไชย (โจ)
สี่กันยา (production รายการ)
คุณ บุญญาภาณิ์ เบญจรงคกุล (Pette)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณ ปกรณ์ เหลืองอร่ามสุก (เบิร์ด)
บริษัท สามชัยอุตสาหกรรม จำกัด
คุณ ปารีนารถ พุ่มประกอบศรี (แคนดี้)
Pareenart Dental Clinic
คุณ ปิยะ ปิยะสมบัติกุล (เล็ก)
Starplus Chemical Co.,Ltd.
คุณ ปรียสุดา อัครศรีสวัสดิ์ (แอม)
Pryya Fine Jewellery
คุณ พงษ์ชัย จินดาสุข (แต๊น)
ASAHI-THAI ALLOY Co.,Ltd.
คุณ พงษ์เทพ วิชัยกุล (อ้วน)
Pioneer Advisory Company
คุณ พชร สุนทรวิภาต (แบงค์)
บริษัท จันทร์ 29 จำกัด
คุณ พรนิภา วาณิชวิเศษกุล (maple)
นักวิ่งอิสระ
คุณ พัฒนา สุคนธรักษ์ (พัฒ)
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
คุณ พัสนัย พัฒนสุวรรณา (ปูน)
BrandAholics Co., Ltd.
คุณ พิชชากร มีศักดิ์ (จ้าน)
HENHAO THAILAND
คุณ พิชญ์นาฏ สาขากร (เมย์)
อาร์ทีเอช อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
คุณ พิชญา งามพูนสุข (โบ)
SDS International Group Co.,Ltd.
คุณ พิมพ์ศา วรรณะเอี่ยมพิกุล (ยิ้ม)
ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จำกัด
คุณ ภัสสราดา วงศ์อรุณนิยม (แอร์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พรอสเพอเริส
คุณ มุตตา วิกรัยศักดา (ฟาฟา)
บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ รพีพรรณ มนต์อารักษ์ (ตาต้า)
Green Cotton (Thailand) Co., Ltd.
คุณ รภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์ (นุช)
ONE MORE LINK Co.,Ltd.
ดร. รัตนาภรณ์ มั่นศรีจันทร์ (ขวัญ)
บริษัท สหภัณฑ์พัฒนา โปรดักส์ จำกัด
คุณ วรพจน์ ตั้งวิริยโรจน์กุล (ก้อง)
บริษัท ม.อมร กรุ๊ป จำกัด
คุณ วรพิชชา รัตนประเสริฐ (กวาง)
Forcetech Carbonspecialist
คุณ วรเศรษฐ์ วงษ์ขวัญ (ลีฟ)
WP Inspire Evolution Co.,Ltd.
คุณ วรัสสรร มโนมัยสิริกูล (เอ็ม)
General Record International Industry Co., Ltd.
คุณ วริญา ณ ระนอง (นู)
บริษัท ไบโอโกรว์(ทีเอช) จำกัด
คุณ วัจน์นัย ไตรสุรัตน์ (แจ๊ค)
Me design camp co.,ltd.
คุณ วาสุเทพ จารุสถิติ (เพชร)
บริษัท ไฮเทค ไฟเบอร์ 2000 จำกัด
คุณ วิชุดา ทองโสมแก้ว (แนน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่องเฮงเน้ยกี่
คุณ วิเชียร อัคคโกวิทพงศ์ (บอย)
Classmate corporation Co.,Ltd
คุณ วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ (โน๊ต)
บริษัท โนล่า ซุ้ปเปอร์ฟูดส์ จำกัด
คุณ ศุภจิตร์ เมฆกระจ่าง (วิน)
Maxpower technology Co.,Ltd
คุณ ศิวะศิษฐ์ เลาหพงศ์ชนะ (Due)
Reuzit (Thailand) Co., Ltd.
คุณ สินีนารถ เองตระกูล (ปุ๊กกี้)
Friendly Groups Logistics Co.,Ltd.
คุณ สิรสิทธรา ลี้ภากรณ์ (โอ๋)
Felizza Jewelry
คุณ สิภูมิ นาคฉัตรีย์ (ภูมิ)
บริษัท เบนซ์ ทองหล่อ จํากัด
คุณ สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา (เทพ)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณ สุชาดา ตรีมหาฤกษ์ (เจี๊ยบ)
บริษัท บางกอกเพรสพาร์ทส จำกัด
คุณ สุภัทร พันธิสุนทร (ชิ่ง)
Synda(Thailand) Co.Ltd.
คุณ สุภศิริ ชัยศิริ (นุ่น)
บริษัท แอป ดิจิตอล จำกัด
คุณ สุรศักดิ์ บุณยะชัย (เคน)
บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
คุณ สุรศักดิ์ อุดมศิลป์ (Pop)
บริษัท แซสเทคโซลูชั่น จำกัด
คุณ สถิตย์ แต้มไพโรจน์ (อาร์ต)
บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
คุณ สุษมา กิติยากร ณ อยุธยา (เฟ)
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
คุณ แสงระวี จงศิริกุล (เก๋)
Cougar​ creative house
คุณ หทัยรัตน์ ฐิตยวานิชย์ (ตุ้ม)
Asoke Motors Limited
คุณ อณิชา อรรถสกุลชัย (แพม)
Betagen Co.,Ltd.
คุณ อรพรรณ อาจสมรรถ (บิว)
Bew’s Up
คุณ อุรภา​ สุทธิพงษ์ชัย (ปอม)
Elite Publishing (Thailand)
คุณ อัครวัชร คงสิริกาญจน์ (บิ๊ก)
Benz auto service Co.,Ltd.
คุณ อารันดร์ อาชาพิลาส (ต้น)
บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดิโอ จำกัด
คุณ อุมาภรณ์ จิรเกษมพงศ์ (หวาน)
P.M Accountant and Advisory Company Limited
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ (ตุ๊ก)
บริษัท เคดีเอ็น จำกัด
คุณ อุษา บุษบา (Inky)
บริษัท จูปิเตอร์ เอ็มอาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
คุณ ไอรินทร์ ธีระเศวตศักดิ์ (Ninew)
บริษัท แกรนด์ฟาร์ม่า จำกัด
คุณ พลวัฒน์ ศุขจรัส (น้าด)
บริษัท AV Project จำกัด

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy