Alumni Wing3

Wing รุ่นที่ 3

ศิริพิชญ์ วิมลโนช (กีตาร์)
บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด
ธันยกานต์ ธรรมเภตรารักษ์ (เบล)
PST Polymers Co.,Ltd.
อนัญญา โตแสงชัย (ซัง)
RISE Accel Co., Ltd.
ร.ต.อ.จิตติ เลิศกิจรุ่งเรือง (นิว)
ศิริพงษ์ ศิริสัจจวัฒน์ (โย)
บริษัท คัพเพิ้ล โฮม คอลเลคชั่น จำกัด
ภัทรพล จารุบุณย์ (แมพ)
ZAAP PARTY
สุวีรา เติมรุ่งเรืองเลิศ (วี)
บริษัท สิงห์อาร์ม จำกัด
อิทธิ ทองแตง (อาร์ม)
เครือโรงพญาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (โต้ง)
N/A
สุวิสาข์ จักกะพาก (ต๊ะ)
บริษัท สุเมฆา จำกัด
มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์ (Bert)
Investor
อิสรีย์ ปลื้มรุ่งเรือง (น้ำผึ้ง)
บจก ทวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
จิรัฐ บวรวัฒนะ (ต้อม)
บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
หาญศิริ แสงวงศ์กิจ (บาส)
บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์
ปกรณ์ คุณสาระ (กรณ์)
บริษัท เชอร์ชิล เฮ้าส์ จำกัด
พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล (พันธ์)
ผกก.สน.ทองหล่อ
สุชาดา ศักดาพร (เตย)
บริษัท ศักดาพร จำกัด
จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ (วัธ)
แสงเจริญแกรนด์
ศรัณย์ ก้อนทรัพย์ (บอล)
Kidyer Creative Co.,Ltd.
ปณิธาน เติมรุ่งเรืองเลิศ (ไกด์)
Guide’s Playhouse
ประชา กนิลฐานนท์ (ชา)
Building Property Co.,Ltd.
กรณรงค์ ถึงฝั่ง (เข้ม)
TOP Engineering Corporation
นาวาอากาศตรี ศิธา ธิวารี (ปุ่น)
General Insurance (Thailand) Plc.
ธนวรรณ ไชยกุลงามดี (ฝน)
บริษัท งามดี จำกัด
อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (ก้อง)
บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ปรมินทร์ เปรื่องเมธางกูร (มิน)
Somparuay Co., Ltd.
นัชชรี ภูริปรีชา (แป้งจี่)
Shinyu Real Estate
ร.ต.อ.โชติธนิต ทองศรีงาม (บอส)
รอง สว ตม.จว.ปทุมธานี
อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ (สร)
บจก. เดอะ บราเธอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์
ถิรเดช จิระประกอบชัย (ต้น)
บริษัท ไทยแพกเกจจิ้ง จำกัด
คเชนทร์ มงคลศรีสวัสดิ์ (เชน)
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากัด (มหาชน)
สพโชค ไชยะเพ็ชรรัตน์ (เต่า)
สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด
อรพรรณ มนต์พิชิต บวรวัฒนะ
TRTT Asset Co.th
ทศพล มนต์อารักษ์ (เหลียง)
Green Cotton (Thailand) Co.,Ltd.
กฤษณ์ ออศิริวิกรณ์ (หนุ่ม)
Bijoux de louise
พิมพ์พัชร วัชรเสวี (พาย)
SOS-Sense Of Style
ดร. ไชยพงศ์ อัครกิตติ์จินดา (เบิร์ด)
บริษัท ไอดี รูฟ เทรดดิ้ง จำกัด
พิมพ์ลดา ดงกันจ่า (เส้นด้าย)
บริษัท สอดอสไตล์ จำกัด
Pete ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ
บริษัท ไซมิส ควีนส์ จำกัด
กนกพร สุศรวัสวงศ์
Sangchareonfashion
นิทรา กิติยากร ณ อยุธยา
N/A
ธนัสสรณ์ เตชะอาภรณ์กุล
House of Artist & Architecture (HAA)
สุธินี ภัทรชัยกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิ้งค์ บูติค
พิทักษ์ เอื้ออารีย์จิต
N/A
จีรัชญาณ์ ปฐมพรวสิทธิ์
T.S.P.PROSPER ENGINEERING Co.,Ltd.
วรางคณา รัตนกิจสุนทร
บริษัท นีโอไลท์ จำกัด
แคทลีน มาลีนนท์
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ศิรินันท์ โกสุมพิทักษ์
Kwenz Thailand
อัจฉรีย์ ตียาภรณ์
Top Solvent Co., Ltd.
อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต
ก้านคอคลับ
ภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล
Command N Design Center
กุลภัสสรณ์ รัมณียานนท์
เอเออาร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
ชัยชนะ ควพิกุล
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พี.เค. โปรแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด
โชติกา จงประวัติสกุล
เมกาสตาร์ แบงคอก
ธรรมรักษ์ ธนาบูรณะสิริ
บริษัท ศูนย์ยางใหญ่และบริการ จำกัด
มนันยา วันทนียกุล
I.M.T.logistics 1979 Co.,Ltd
เอกภพ มณีรัตน์
Able To
จิรทศ ถิรนุทธิ
Bangkok Bootery
อิสรีย์ ธนะถาวรวิสูตร
บริษัท กูเกิ้ล สไมล์ จำกัด
อิสระ ก่อเกียรติเสถียร
โรเเมนติค รีสอร์ท เเอนด์ สปา
ดุสิดา จงวิศาล
บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
พัชรฎา มณฑาทิพย์
Varela Group Co., Ltd.
ภัทรพงศ์ ปูเลีย
บริษัท ยูโร-ไทย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บัณลักข ถิรมงคล
บริษัท สตรองผลลัพธ์ คอร์ป จำกัด
นนทพร ธีระวัฒนสุข
บริษัท แย้ มีเดีย จำกัด
อุษณีย์พร สุคำภา
iPulse Co.,Ltd.
วัฒนา โกวัฒนาภรณ์
abalance interior design Co., Ltd.
ปานหทัย สมรรถศรบุศย์
Jewel Clinic
เอกฤทธิ์ ธรรมสถิต
Ken Corporation Co.,Ltd.
สรพันธ์ คุณากรวงศ์
Carats
ชญานินท์ สุขขะสันติกูล
Alpha Security Group
ปกรณ์ มนัสประกัลภ์
Saha Stainless Steel Co., Ltd.
วสันต์ วิตนากร
Hi-Tech Apparel
สหรัชกร รุ้งทาบนภา
Brywood Pharmaceutical Company
คุณชฎา กิ่งชาญศิลป์
Guts Investigation
ชูพรรณ โกวานิชย์
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
คณพศ พลอยบุตร
หรรษนันท์ พร๊อบเพอร์ตี้
อภิญญา วนาประเสริฐศักดิ์
Burano Resort สวนผึ้ง
วิตต์ ก้องธรนินทร์
เค.เอ็ม.เค (ไทยแลนด์)
ภูริทัต เจียมบรรจง
บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด
อรการ จิวะเกียรติ
TNN
โชติกร ปัญจทรัพย์
Asset five Co.,Ltd.
สุภณัฏฐ์ ปราบพุฒซา
The Face Aesthetic
วาทินี กวีญาณ
บริษัท ออราเบลลาเจมส์ จำกัด
พูนพัฒน์ โลหารชุน
บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด
พรอภิญญา ธนัสนีกุล
บจก.ทีเอฟซี ออยล์
เบน ณ นคร
Italasia Trading Co.,Ltd.
พงศกร พงษ์ศักดิ์
General Beverage
ศิโรรัตน์ ปิยะวัฒนวิโรจน์
ชุตินันท์ เลี่ยวไพรัตน์
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บุษญาภักค์ วงศ์นภาจันทร์
N/A
ปารณีย์ ครองบุญยิ่ง
บริษัท โทนิก โฮมแอนด์แอพพลิเอนซ์ จำกัด
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
N/A
อัครัช อิทธิภากร
บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ไกร วิมลเฉลา
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
ยุรนันท์ ภมรมนตรี
Panacée Medical Center
ดิญา อัลนะห์ดี
บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภัทธีมา โกมลบวรกุล
บริษัท สกิน เวลเนส จำกัด
วรมัน แจ้งชัด
Kit Solution and Technology
อลิซาเบท วงศ์วาสิน
So Good Consulting
กิตติมศักดิ์ อู่ทรัพย์
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
ธานัท เพ็งเดือน
บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติกโปรดักท์อินเตอร์เทรค จำกัด
กฎทอง บุญพรรคนาวิก
Personality Asia
หฤษฏ์ รัตนปริญญานนท์
บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด
อภิรัฐ ศรีรักษาโยธิน
บริษัท บุญประเสริฐ คอนเฟ็กชั่นเนอรี่ จำกัด

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy

WING All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy